Program

Preliminärt Program Inspirationsdagen 100% Verkstad Malmö 17 maj
Uppdateras löpande

Tid & Innehåll

08.30  Registrering, fika samt mingel bland dagens utställare 

09.15   Hej och välkomna - Presentation av dagens moderator samt teamet bakom eventet

09.25   Presentation av dagens utställare 

09.35   Jakten på "svarta" verkstäder   

10.00   Så hanterar verkstaden gasbilar och krockade elfordon

10.25   Tips för hur verkstaden kan ta hand om kunder            

10.50   Nätverkspaus 

11.20   Hållbarhet i verkstaden

11.45   Hur går det med Godkänd Bilverkstad, Bo Ericsson, VD, SFVF

12.00   Nätverkslunch

13.30   Hur blir man bästa skadeverkstaden

13.55   Digitalisering i verkstaden

14.20   Nätverkspaus

14.50   Hur jobbar en AC-certifierad verkstad

15.15   Verkstadsjuridik i verkligheten

15.40   Summering och avslutning